29/05/2014

Bảo tồn và Quản lý Đa dạng Sinh học

 Bảo tồn Đa dạng Sinh học
                  Bảo tồn nguyên vị (In-situ) và Bảo tồn chuyển vị (ex-situ)
  •  Các khu bảo vệ thiên nhiên
               Khái niệm về khu bảo vệ thiên nhiên
               Phân loại, kích cỡ và phân bố các khu bảo vệ thiên nhiên
               Quản lý Đa dạng Sinh học trong các khu bảo vệ thiên nhiên
              Tính hiệu quả của các khu bảo vệ trong việc bảo tồn Đa dạng Sinh học
              Quản lý các sinh cảnh bị phân cách
              Quản lý chức năng của Hệ sinh thái và các quá trình sinh thái

                Bảo tồn tại chỗ các loài, chủng quần và nguồn gen
 Quản lý đa dạng sinh học
 Xây dựng nguồn lực cho công tác quản lý đa dạng sinh học

0 nhận xét:

Post a Comment

Cảm ơn bạn đã để lại ý kiến, giúp chúng tôi cung cấp thông tin đầy đủ hơn nữa!